• Heeft u vragen of wilt u reserveren? bel 076 303 13 01

Historie

Historie van 't Witte Paard

Historie van 't Witte Paard

Het begin van hotel 't Witte Paard

Martinus Kockx kocht een spie grond voor 68 gulden aan de Oude Bredaseweg, aan de Napoleonsroute en bouwde er een herberg op met paardenstal. Deze afspanning kreeg de naam Non Plus Ultra (tot hier en niet verder).

In 1850 trouwt Marianne Kockx met Jan Roels en tot 1950 is dit gezellige pand onder de zorg van de Familie Roels gebleven. Aan de spreuk Non Plus Ultra (tot hier en niet verder) werd door alle gasten goed gehoor gegeven. Daarna wordt in 1956 Ad Martens de eigenaar en wordt het pand omgedoopt tot ‘Het Witte Paard’. Dit omdat er ijzeren platen op de staldeur bevestigd waren met steigerende witte paarden. In de volksmond sprak men toen al van ‘’t paard’.

Klik hier voor meer informatie over de historie van 't Witte Paard.

Met de stoomtram naar Etten

Met de stoomtram naar Etten

Op 9 augustus 1878 werd de Locaalspoor- en tramwegwet van kracht die het mogelijk maakte om tramwegen langs de openbare weg aan te leggen. De eerste stoomtramlijn werd in 1879 tussen Den Haag en Scheveningen in gebruik genomen. Pas op 3 november 1889 richtten in Breda enige rijke Belgen de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg Maatschappij, ZNSM, op.

Doelstelling was: "Het aanleggen, exploiteren, huren en verhuren van tramwegen in de Nederlanden en in het buitenland". De aanleg heeft zich echter alleen maar tot West-Brabant beperkt. Een van die lijntjes kwam langs Etten-Leur.

Klik hier voor meer informatie over de historie van het vervoer in Etten-Leur.

De Baon, ofwel de Oude Bredaseweg

De Baon, ofwel de Oude Bredaseweg

De Oude Bredaseweg wordt in de volksmond ook wel "De Baon" genoemd. 
Hoe komt men aan deze naam? Tot het einde van de achtiende eeuw was er geen rechtstreekse verbinding tussen Etten en Breda. Wilde men van Etten naar Breda dan ging men over de Leur en het Attelaken of over de Hilsebaan.

Begin achttienhonderd werd begonnen met de aanleg van de Straatweg van Bergen op Zoom naar Breda. 
Deze weg liep dwars door het centrum van Etten over de huidige Oude Bredaseweg, langs het Liesbosch en vandaar naar Princenhage.

Klik hier voor meer informatie over de historie van de Oude Bredaseweg.